Sunny Fly Beauty Factory
English
Menu
What are you looking for?

Kvalitetskontroll

Som alle vet er kvaliteten svært viktig for veksten av et merke eller en bedrift. Noen ganger vil en kvalitetsklager fra kunden føre til oppsigelse av partnerskapet som er etablert av mange års innsats. Eller enda verre, en enkel klage fra kunden vil resultere i at produktet mister all konkurranseevnen i markedet eller på annen måte forverrer merket om noen få sekunder.

Sunny Fly Beauty Limited er helt klar over viktigheten av kvalitet i begynnelsen. Som et resultat henger alle ansatte fra Sunny Fly Beauty Limited, fra toppledelsen til operatørene i produksjonslinjen, betydelig oppmerksomhet til kvalitetskontrollprosessen. Helt siden etableringen av Sunny Fly Beauty Limited har vi gjort en kontinuerlig innsats for å bygge det ønskelige kvalitetssystemet. Med gjensidig arbeid av vårt profesjonelle kvalitetslag har vi utviklet en pålitelig kvalitetskontrollplan og den strenge produktinspeksjonsprosessen. Fra råmaterialets innkommende inspeksjon til inspeksjonen og den endelige inspeksjonen, løser alle våre kvalitetssikringspersonell aldri overvåking av hele produksjonsprosessen, slik at ingen enkelt defekt vil løpe ut for å nå sluttbrukerne. I tillegg utfører vi også den strenge prøvetakingsplanen som er i samsvar med internasjonale standarder og kundenes krav. God kvalitet er vår kontinuerlige forpliktelse til alle våre verdsatte kunder.